מסכת חולין פרק ו' משנה ב'-ד', כיסוי הדם נידונים שונים ובעניין מצלמה בהלכה, שיעור 26

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק ו' משנה ב'-ד', כיסוי הדם נידונים שונים ובעניין מצלמה בהלכה, שיעור 26 | תשע"ח
Share this