מסכת חולין פרק ה' משנה ג', אותו ואת בנו נידונים שונים ועניני חג פורים, שיעור 24

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק ה' משנה ג', אותו ואת בנו נידונים שונים ועניני חג פורים, שיעור 24 | תשע"ח
Share this