מסכת חולין פרק ה' משנה א'-ג', מקרים שונים באיסור אותו ואת בנו, שיעור 23

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק ה' משנה א'-ג', מקרים שונים באיסור אותו ואת בנו, שיעור 23 | תשע"ח
Share this