מסכת חולין פרק ד' משנה ו' ז', שליא של בהמה, שיעור 21

הרב משה יעקב קליין
מסכת חולין פרק ד' משנה ו' ז', שליא של בהמה, שיעור 21 | תשע"ח
Share this