מסכת זבחים דף ע"ב ע''א, בענין בריה לא בטיל

הרב חיים מ. וידר
מסכת זבחים דף ע"ב ע''א, בענין בריה לא בטיל | תשע"ד
Share this