מסכת גיטין, דף נה נו, ליל תשעה באב

הרב בצלאל היינמן
מסכת גיטין, דף נה נו, ליל תשעה באב | תשס"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this