מסכת גיטין, דף ג' עמוד ב'

הרב שמואל כהן
מסכת גיטין, דף ג' עמוד ב' | תשע"ג
Share this