מסכת גיטין, דף ב' ע"ב

הרב חיים ברמן
מסכת גיטין, דף ב' ע"ב | תשע"ג
Share this