מסכת גיטין, דף ב' ע"א

הרב חיים ברמן
מסכת גיטין, דף ב' ע"א | תשע"ג
Share this