מסכת ברכות, דף ו' ע"א, תפילה בבית הכנסת, ב', 101

הרב אברהם צבי מרגלית
מסכת ברכות, דף ו' ע"א, תפילה בבית הכנסת, ב', 101 | תשע"ה
Share this