מסכת ברכות דף ב' ע"א, שאלת תוס' על שיטת רש"י, 5

הרב אברהם צבי מרגלית
מסכת ברכות דף ב' ע"א, שאלת תוס' על שיטת רש"י, 5 | תשע"ה
Share this