מסכת ביצה, האיסור על צלי מעין בישול בחג

הרב דב ברקוביץ
מסכת ביצה, האיסור על צלי מעין בישול בחג | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this