מסכת בבא מציעא תחילת פרק ג', בעניין שומר ששילם ולא רצה להשבע שמרוויח את הרווחים העתידיים ובעניין חליפה שנעלמה במכבסה, שיעור 47

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא תחילת פרק ג', בעניין שומר ששילם ולא רצה להשבע שמרוויח את הרווחים העתידיים ובעניין חליפה שנעלמה במכבסה, שיעור 47 | תש"פ
Share this