מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין, סוגית 'תקפו כהן'

הרב אבינועם פוסטבסקי
מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין, סוגית 'תקפו כהן' | תש"פ
Share this