מסכת בבא מציעא פרק ג' סוף משנה ב', דוגמאות מעניינות בעשיית סחורה בפרתו של חברו וסיפור גילגולו של ס''ת שחזר אחרי עשרות שנים, שיעור 51

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ג' סוף משנה ב', דוגמאות מעניינות בעשיית סחורה בפרתו של חברו וסיפור גילגולו של ס''ת שחזר אחרי עשרות שנים, שיעור 51 | תש"פ
Share this