מסכת בבא מציעא פרק ג' סוף משנה א' ותחילת משנה ב', אופנים מסויימים שאדם מרוויח על גב ממון חברו, שיעור 49

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ג' סוף משנה א' ותחילת משנה ב', אופנים מסויימים שאדם מרוויח על גב ממון חברו, שיעור 49 | תש"פ
Share this