מסכת בבא מציעא פרק ג' משנה ג', דיני ספק אם גזל ובאופן שוודאי גזל ומסתפק למי, שיעור 52

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ג' משנה ג', דיני ספק אם גזל ובאופן שוודאי גזל ומסתפק למי, שיעור 52 | תש"פ
Share this