מסכת בבא מציעא פרק ג' משנה ב', באופן של ביטוח גם ר''י מודה שיכול לעשות סחורה בפרתו של חברו, שיעור 50

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ג' משנה ב', באופן של ביטוח גם ר''י מודה שיכול לעשות סחורה בפרתו של חברו, שיעור 50 | תש"פ
Share this