מסכת בבא מציעא פרק ג' משנה א', העומק שראו חז''ל מה עובר לשני יהודים פשוטים שנותן אחד לחברו פרה לשמור, שיעור 48

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ג' משנה א', העומק שראו חז''ל מה עובר לשני יהודים פשוטים שנותן אחד לחברו פרה לשמור, שיעור 48 | תש"פ
Share this