מסכת בבא מציעא פרק ב' סוף משנה י' ותחילת משנה י"א בעניין חייך קודמין ברוחניות - האם עדיף לפרנס הרבה לומדים או ללמוד בעצמו, שיעור 44

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ב' סוף משנה י' ותחילת משנה י"א בעניין חייך קודמין ברוחניות - האם עדיף לפרנס הרבה לומדים או ללמוד בעצמו, שיעור 44 | תש"פ
Share this