מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה י', נידונים וספקות מרתקים במצוות פריקה וטעינה, שיעור 43

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה י', נידונים וספקות מרתקים במצוות פריקה וטעינה, שיעור 43 | תש"פ
Share this