מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה י', כיבוד הורים שמנוגד לדעת תורה ומצוות פריקה וטעינה ועשיתם עבור תשלום כספי, שיעור 39

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה י', כיבוד הורים שמנוגד לדעת תורה ומצוות פריקה וטעינה ועשיתם עבור תשלום כספי, שיעור 39 | תשע"ט
Share this