מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה י', כיבוד הורים בדבר שאין להם בו הנאה אישית והאם צריך להחזיר אבידה בשבת שהיא מוקצה, שיעור 40

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה י', כיבוד הורים בדבר שאין להם בו הנאה אישית והאם צריך להחזיר אבידה בשבת שהיא מוקצה, שיעור 40 | תשע"ט
Share this