מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה י', גדרי מצוות פריקה וטעינה ומי הם הפטורים מלקיימה ויסודות מצוות צער בע''ח וכבוד התורה, שיעור 41

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה י', גדרי מצוות פריקה וטעינה ומי הם הפטורים מלקיימה ויסודות מצוות צער בע''ח וכבוד התורה, שיעור 41 | תשע"ט
Share this