מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה י', אימונים ופעולות לתיקון המידות הנלמדות מאיסור צער בע''ח והאם יש לרחם על צומח ודומם, שיעור 42

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה י', אימונים ופעולות לתיקון המידות הנלמדות מאיסור צער בע''ח והאם יש לרחם על צומח ודומם, שיעור 42 | תשע"ט
Share this