מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה ח', שמתכוון בעשיית המצוה גם לעבירה איך נחשב ובדין לקיחת כסף על עשיית מצוות וגדרי עשה דוחה ל''ת, שיעור 38

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה ח', שמתכוון בעשיית המצוה גם לעבירה איך נחשב ובדין לקיחת כסף על עשיית מצוות וגדרי עשה דוחה ל''ת, שיעור 38 | תשע"ט
Share this