מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה ח', קריאה בספר שמצא והטיפול בשאר מציאות ודבר מעניין שיש בכל שו''ע וגמרא, שיעור 37

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה ח', קריאה בספר שמצא והטיפול בשאר מציאות ודבר מעניין שיש בכל שו''ע וגמרא, שיעור 37 | תשע"ט
Share this