מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה ב' ג', מקרים מיוחדים שאומרים לאדם לא לקחת לעצמו את האבידה ומאידך גם לא לקחת ולהכריז ומה הדין אם עבר ולקח האם יכריז או יחזיר למקום שזה היה ממקודם, שיעור 24

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה ב' ג', מקרים מיוחדים שאומרים לאדם לא לקחת לעצמו את האבידה ומאידך גם לא לקחת ולהכריז ומה הדין אם עבר ולקח האם יכריז או יחזיר למקום שזה היה ממקודם, שיעור 24 | תשע"ט
Share this