מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה א', מדוע סוגיית יאוש שלא מדעת לא תלויה בסוגיה האם יש ברירה או אין ברירה, ובעניין המחלוקת האם אבידה מדעת נהיית להפקר, ובמעלת האחדות שנהייתה בפורים והמסר ליחסי פוליטיקה ועוד, שיעור 21

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה א', מדוע סוגיית יאוש שלא מדעת לא תלויה בסוגיה האם יש ברירה או אין ברירה, ובעניין המחלוקת האם אבידה מדעת נהיית להפקר, ובמעלת האחדות שנהייתה בפורים והמסר ליחסי פוליטיקה ועוד, שיעור 21 | תשע"ט
Share this