מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה א', להשתמש בחפץ של חבירו על סמך זה שברור כשיידע אח''כ יסכים בחפץ לב וברווח העצום שיש בנתינת צדקה, שיעור 19

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה א', להשתמש בחפץ של חבירו על סמך זה שברור כשיידע אח''כ יסכים בחפץ לב וברווח העצום שיש בנתינת צדקה, שיעור 19 | תשע"ט
Share this