מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה א', המחלוקת לגבי יאוש שלא מדעת נוגעת להרבה תחומים בתורה ושאלה מעניינת לגבי תוכי שידע להגיד שמע ישראל והתוכי ברח, שיעור 20

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק ב' משנה א', המחלוקת לגבי יאוש שלא מדעת נוגעת להרבה תחומים בתורה ושאלה מעניינת לגבי תוכי שידע להגיד שמע ישראל והתוכי ברח, שיעור 20 | תשע"ט
Share this