מסכת בבא מציעא פרק א' משנה ד', קנין ד' אמות באוטובוס ומהות תקנת קניין ד' אמות, שיעור תשיעי

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק א' משנה ד', קנין ד' אמות באוטובוס ומהות תקנת קניין ד' אמות, שיעור תשיעי | תשע"ט
Share this