מסכת בבא מציעא פרק א' משנה ד', פטנט להציל מבעיה של ממזרות שנלמד מתקנת חכמים לקניין ד' אמות ובקניין ע''י חצר המשתמרת ושאינה משתמרת, שיעור עשירי

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק א' משנה ד', פטנט להציל מבעיה של ממזרות שנלמד מתקנת חכמים לקניין ד' אמות ובקניין ע''י חצר המשתמרת ושאינה משתמרת, שיעור עשירי | תשע"ט
Share this