מסכת בבא מציעא פרק א' משנה ד', מציאה שכמעט והגיעה לאדם בזכות הכלב שלו ובא אחר וחטף זאת מהכלב, שיעור שמיני

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק א' משנה ד', מציאה שכמעט והגיעה לאדם בזכות הכלב שלו ובא אחר וחטף זאת מהכלב, שיעור שמיני | תשע"ט
Share this