מסכת בבא מציעא פרק א' משנה ג', שליח לקנות כרטיס הגרלה שקנה מכספו לצורך משלחו, שיעור שביעי

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק א' משנה ג', שליח לקנות כרטיס הגרלה שקנה מכספו לצורך משלחו, שיעור שביעי | תשע"ט
Share this