מסכת בבא מציעא פרק א' משנה א', שני שדכנים שמתווכחים מי עשה את השידוך וכן שניים ששכרו יחד דירה ובסוף מתווכחים על בעולתו של חפץ מסוים, שיעור שלישי

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק א' משנה א', שני שדכנים שמתווכחים מי עשה את השידוך וכן שניים ששכרו יחד דירה ובסוף מתווכחים על בעולתו של חפץ מסוים, שיעור שלישי | תשע"ט
Share this