מסכת בבא מציעא פרק א' משנה א', פתרון כל דאלים גבר, יהיה מונח עד שיבוא אליהו, ויחלוקו בשבועה, שיעור שני

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק א' משנה א', פתרון כל דאלים גבר, יהיה מונח עד שיבוא אליהו, ויחלוקו בשבועה, שיעור שני | תשע"ט
Share this