מסכת בבא מציעא פרק א' משנה א', איך משנתינו מסתדרת עם בן ננס לגבי החנוני והפועלים שנוטלים מבעל הבית בלי שום שבועה, שיעור רביעי

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא פרק א' משנה א', איך משנתינו מסתדרת עם בן ננס לגבי החנוני והפועלים שנוטלים מבעל הבית בלי שום שבועה, שיעור רביעי | תשע"ט
Share this