מסכת בבא מציעא סוף פ''ב, בעניין גדול המחטיאו יותר מההורגו ובעניין מעלת זיכוי הרבים ובכוח התפילה גם בדברים הקטנים, שיעור 46

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא סוף פ''ב, בעניין גדול המחטיאו יותר מההורגו ובעניין מעלת זיכוי הרבים ובכוח התפילה גם בדברים הקטנים, שיעור 46 | תש"פ
Share this