מסכת בבא מציעא סוף משנה א', שניים אוחזים בלול של תרנגולים האם נכריע ע''פ אומדנא ורעיון עמוק בקשר של יהודי לבורא עולם ובדין שלושה אוחזין בטלית, שיעור חמישי

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא סוף משנה א', שניים אוחזים בלול של תרנגולים האם נכריע ע''פ אומדנא ורעיון עמוק בקשר של יהודי לבורא עולם ובדין שלושה אוחזין בטלית, שיעור חמישי | תשע"ט
Share this