מסכת בבא מציעא משנה ב'-ג', החילוק בין האומר תן לי לבן האומר זכה לי ושאלות מענינות בעניני זכיה בפיס, שיעור שישי

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא משנה ב'-ג', החילוק בין האומר תן לי לבן האומר זכה לי ושאלות מענינות בעניני זכיה בפיס, שיעור שישי | תשע"ט
Share this