מסכת בבא מציעא הקדמה למסכת ולמשנה הראשונה, גדרי המוציא מחבירו עליו הראיה, שיעור ראשון

הרב משה יעקב קליין
מסכת בבא מציעא הקדמה למסכת ולמשנה הראשונה, גדרי המוציא מחבירו עליו הראיה, שיעור ראשון | תשע"ט
Share this