מסכת אבות, תחילת פרק ב', האדם שצריך לברור לו דרך שהיא תפארת מכל הבחינות, שיעור 53

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות, תחילת פרק ב', האדם שצריך לברור לו דרך שהיא תפארת מכל הבחינות, שיעור 53 | תשע"ח
Share this