מסכת אבות רק ב' משנה ח', האם יש מידת חסידות בלהיות טבעוני ולהמנע משימוש במוצרים מעור בהמות וחיות ובמעלת קבלת התורה ע''י שרשרת גדולי הדורות, שיעור 121

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות רק ב' משנה ח', האם יש מידת חסידות בלהיות טבעוני ולהמנע משימוש במוצרים מעור בהמות וחיות ובמעלת קבלת התורה ע''י שרשרת גדולי הדורות, שיעור 121 | תש"פ
Share this