מסכת אבות פרק ב' משנה ד', לא מספיק שאנחנו רוצים לעשות רצון ה' אלא צריך לדעת גם מה רצון ה' ולכן צריך לשמוע לדבריהם של גדולי הדור, שיעור 79

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ד', לא מספיק שאנחנו רוצים לעשות רצון ה' אלא צריך לדעת גם מה רצון ה' ולכן צריך לשמוע לדבריהם של גדולי הדור, שיעור 79 | תשע"ט
Share this