מסכת אבות פרק ב' תחילת משנה י', שלושה דברים שאדם צריך להשתלם בהם ולתקן את הבן אדם לחברו בן אדם לעצמו, ובן אדם למקום, שיעור 131

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' תחילת משנה י', שלושה דברים שאדם צריך להשתלם בהם ולתקן את הבן אדם לחברו בן אדם לעצמו, ובן אדם למקום, שיעור 131 | תש"פ
Share this