מסכת אבות פרק ב' סוף משנה י"א, הדברים במשנתנו נקראים רע בתורה ולכן לא יכולים להסתדר בעולם שנאמר עליו שהוא טוב, שיעור 149

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' סוף משנה י"א, הדברים במשנתנו נקראים רע בתורה ולכן לא יכולים להסתדר בעולם שנאמר עליו שהוא טוב, שיעור 149 | תשפ"ב
Share this