מסכת אבות פרק ב' סוף משנה ח' ותחילת משנה ט', רמזים במשנה לדעת איזה חתן לבחור ואיזה כלה לבחור, שיעור 123

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' סוף משנה ח' ותחילת משנה ט', רמזים במשנה לדעת איזה חתן לבחור ואיזה כלה לבחור, שיעור 123 | תש"פ
Share this