מסכת אבות פרק ב' סוף משנה ז', בעניין קניית עולם הבא ובעניין חלוקת עמ''י לשבטים עם כשרונות ותפקידים שונים שהמכנה המשותף לכולם הם חוקי התורה וקיום המצוות, שיעור 114

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' סוף משנה ז', בעניין קניית עולם הבא ובעניין חלוקת עמ''י לשבטים עם כשרונות ותפקידים שונים שהמכנה המשותף לכולם הם חוקי התורה וקיום המצוות, שיעור 114 | תש"פ
Share this