מסכת אבות פרק ב' סוף משנה ו' ותחילת משנה ז', בעניין הגולגולת שצפה מסמלת את הע''ה שלא רוצה לצלול לעומקי התורה, שיעור 103

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' סוף משנה ו' ותחילת משנה ז', בעניין הגולגולת שצפה מסמלת את הע''ה שלא רוצה לצלול לעומקי התורה, שיעור 103 | תשע"ט
Share this